vrijdag 1 juli 2011

Cultuurmaand Leiden alweer voorbij

Dit jaar had Leiden voor het eerst een officiële Cultuurmaand, er was natuurlijk altijd al veel cultuur in juni, maar nu waren veel evenementen samengevoegd (in een brochure, op een website) tot één geheel. Bijna iedere dag was er wel wat te doen op het gebied van beeldende kunst, theater, musea, poëzie, film en, waar het op dit blog allemaal om draait, muziek.
Maar eerlijk gezegd viel de muziek een beetje buiten de boot bij deze Cultuurmaand. Er was natuurlijk Summer Jazz (eerste foto, New Cool Collective), de Cum Laude Concerten (hierboven, Berlage Saxophone Quartet) en de jaarlijkse Poëziemanifestatie (hieronder, Dempsey) en de zomereditie van StuKaFest, maar dat was het wel zo'n beetje, afgezien van (ook minimaal geprogrammeerde) klassieke muziek.
Bij elkaar hebben we vijf muziekfestivals in het kader van de Cultuurmaand bezocht, maar toch in juni naar nog 28 andere concerten en festivals geweest in Leiden. Veel in De Twee Spieghels en Hunky Dory natuurlijk en dat ligt vast weer moeilijk omdat kunst en kroeg niet samengaan, maar ook veel op officiële podia en festivals.
Zoals bijvoorbeeld HutsPop op de Beestenmarkt, Djazzed Up met de Ploctones in de Q-Bus, het Triplex festival in het LVC (hierboven, Junior Eats Alone), het TamTam festival in Leiden Noord, de Lakenfeesten en de Gouden Pet rond de Burcht (hieronder, De Slechte Band).
Het lijkt of men bij de selectie van evenementen nog steeds kiest voor 'hoge' kunst, en 'lage' kunst, die financieel overigens veel interessanter is, zoveel mogelijk buiten de deur houdt. Als je dan verslagen hoort van 'succesvolle' evenementen waar wel 200 of 300 aanwezigen zijn en je vergelijkt dat met de duizenden bezoekers bij de Lakenfeesten en de Gouden Pet dan moet je je als Leiden Marketing en Cultuurfonds Leiden toch maar eens gaan bezinnen. Neem die grote evenementen ook op in de Cultuurmaand!
Maar het was op zich een prima initiatief en hopelijk is volgend jaar juni weer Cultuurmaand in Leiden, maar dan met een nog veel breder programma.

LINKS:
Summer Jazz
Cum Laude concerten
Triplex festival
Gouden Pet
Leiden Marketing
Cultuurfonds Leiden

Geen opmerkingen: